novolytix

NovoLytiX GmbH

Benkenstrasse 254C

CH-4108 Witterswil

Switzerland

Phone +41 61 721 01 00

Fax +41 61 530 11 06

NovoLytiX GmbH, Benkenstrasse 254C, CH-4108 Witterswil, Switzerland